Badania Prenatalne

Centrum Medyczne Ez-Medica realizuje Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do włączenia do programu uprawnione są kobiety ciężarne, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • ukończony 35. rok życia
  • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka
  • lekarz stwierdził strukturalne aberracje chromosomowe u ciężarnej lub u ojca dziecka
  • lekarz stwierdził znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo
  • w czasie ciąży wynik badania USG lub badań biochemicznych jest nieprawidłowy – może wskazywać na wadę płodu

 

Aby skorzystać ze świadczeń objętych Programem należy posiadać skierowanie do Programu Badań Prenatalnych od lekarza ginekologa, z zaznaczoną jedną z 5 przyczyn skierowania do Programu. W ramach programu oferujemy pacjentkom następujące świadczenia:

  • USG I trymestru w 11-13(+6) tygodniu ciąży
  • USG II trymestru w 18-22 tygodniu ciąży
  • badania biochemiczne krwi matki – białko PAPP-A i B-HCG
  • amniopunkcja
  • biopsja kosmówki

Pobierz formularz skierowania na badania.