Dr Magdalena Korta

Lek Med. specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej

Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 r. rozpoczęłam specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Zakładach Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie oraz SPZOZ „Latawiec” w Świdnicy.

W październiku 2022 r. zdałam międzynarodowy egzamin specjalizacyjny (European Diploma in Radiology – EDiR). Na co dzień wykonuję badania ultrasonograficzne, opisuję badania rentgenowskie, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Moje umiejętności w zakresie USG potwierdziłam zdobywając Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Wykonywane badania USG:

  • USG jamy brzusznej
  • USG układu moczowego
  • USG prostaty
  • USG jam opłucnowych
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG węzłów chłonnych
  • USG tkanek miękkich (ocena tłuszczaków, włókniaków, przepuklin)
  • USG jąder