Dr Marcin jeziorny

Lek. med. internista kardiolog

Badanie EKG metodą Holtera w cyklu 24 lub 48 godzinnym (ramach wizyt kardiologicznych).

Zapisane badania EKG są odczytywane i analizowane przez oprogramowanie HOLCARD. Pomiar dostarcza wielu cennych informacji lekarzowi, a przy tym jest bezbolesny, nieinwazyjny i nieszkodliwy dla pacjenta.