Dr Sandra Płonka

Lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuję w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Patologii Ciąży i Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej SPZOZ w Świdnicy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Posiadam m.in. certyfikat Fetal Medicine Foundation z zakresu diagnostyki prenatalnej. Regularnie uczestniczę w kursach i konferencjach podnosząc swoje kwalifikacje.