Badanie EKG – elektrokardiografia. Jest to badanie diagnostyczne wykorzystywane w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca. Jest podstawowym badaniem jego aktywności pozwalającym ocenić m.in. rytm, częstość pracy serca oraz układ przewodzenia.

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania, jedynie należy odpocząć ok. 10 min. przed rozpoczęciem badania.

Czas badania to ok. 5 – 10 min.

Przeprowadzamy także badanie EKG metodą Holtera w cyklu 24 lub 48 godzinnym (ramach wizyt kardiologicznych).

Zapisane badania EKG są odczytywane i analizowane przez oprogramowanie HOLCARD. Pomiar dostarcza wielu cennych informacji lekarzowi, a przy tym jest bezbolesny, nieinwazyjny i nieszkodliwy dla pacjenta.

Przykładowy zapis badania EKG

holter

 EKG metodą Holtera