Medycyna Pracy

Dr Krystyna Bełtowska

 

Jako specjalista medycyny pracy posiada uprawnienia do badań profilaktycznych pracowników.