Dr Ewa Kubiaczyk

lek. med. specjalista otolaryngologii

Dr Hanna Marczyńska

lek. med. specjalista neurologii

Dr Magdalena Panek-Jeziorna

Internista

Dr Magdalena Korta

Lek Med. specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej

Dr Ilona Winiarska

Lek. med. specjalista radiologii

Dr Sandra Płonka

Lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

Dr Matylda Kubiaczyk

Lek. med. specjalista chorób oczu

Dr Rafał Jeziorny

Lek. med. specjalista chorób oczu

Dr Filip Kubiaczyk

Dr nauk med. specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej

Dr Lech Wojewodzic

Lek. med. specjalista położnictwa i ginekologii

Dr Jakub Orleański

chirurg proktolog

Dr Tomasz Kościelniak

Lek. med. specjalista ginekologii

Dr Justyna Gleń-Pakuła

Lek. med. specjalista neonatologii

Dr Andrzej Kępa

lek. med. specjalista medycyny estetycznej

Dr Michał Obst

Lek. med. specjalista położnictwa i ginekologii

Marta Fąfara

dietetyk kliniczny

Dr Katarzyna Pilecka

Lek. med. specjalista ginekologii

Dr Anna Awsiukiewicz

Lek. med. specjalista chorób oczu

Dr Marcin Kałużny

Dr. nauk med. specjalista endokrynologii i diabetologii

Dr Robert Łatkowski

lek.med. specjalista ortopedii i traumatologii

Ryszard Rygus

lekarz medycyny