Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne EZ-Medica S.C. Ewa i Filip Kubiaczyk z siedzibą w Świdnicy, ul. gen. Władysława Sikorskiego 31, 58-100 Świdnica, email: kontakt@ez-medica.pl  (zwane dalej Centrum medyczne EZ-Medica), z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod24@gmail.com;
  2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, organizowania systemu sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentem, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej;
  3. odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Centrum Medyczne EZ-Medica w celu realizacji zadań związanych z organizowaniem systemu sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta;
  5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.;
  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne EZ-Medica i ich udostępnienie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą w systemie sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami.

 

 Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą szerokiego i kompleksowego wachlarza świadczeń medycznych realizowanych dla Państwa przez zespół ok. 30 lekarzy oraz wykwalifikowany personel pomocniczy 

Centrum Medycznego EZ-Medica w Świdnicy.