RODO

Polityka informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne EZ-Medica S.C. Ewa i Filip Kubiaczyk,  ul. gen. Władysława Sikorskiego 31, 58-100 Świdnica.

 

Uzyskane podczas rejestracji Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) będziemy wykorzystywać  jedynie w celu wykonywania usług medycznych, czyli udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i wykonania innych,w ustawowo dla nas określonych przepisami obowiązków prawnych, które regulują działalność wszystkich podmiotów leczniczych, w szczególności zaś ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO) ze zmianami.

Przepisy te określają także okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe oraz dokumentacja medyczna, czyli przynajmniej na okres udzielania świadczeń zdrowotnych a zależności od rodzaju przetwarzanej dokumentacji medycznej nawet na do 30 lat.

Posiadają Państwa jednocześnie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Państwa dane mogą być przekazane, za zgodą Administratora danych, w naszym imieniu, innym podmiotom leczniczym i laboratoryjnym, niezbędnym do zapewnienia ciągłości Państwa leczenia,

a także dostawcom takich usług informatycznych, komunikacyjnych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych.

 

Adresem kontaktowym, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w naszym Centrum jest kontakt@ez-medica.pl